Püspöki szentmise Nagysimonyiban

 host=picasaweb.google.com&hl=hu&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F107688396439157902922%2Falbumid%2F6082654888984503841%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3DhuNagy ünnepre gyűltek össze a nagysimonyi hívek 2014. november 16-án, ugyanis hosszú évek után újra püspöki szentmisén vehettek részt, melyet Dr. Veres András püspök atya mutatott be.

A szentmisén koncelebráltak a szomszédos plébániák atyái is. Öröm volt számunkra, hogy a környező falvakból is szép számmal jöttek el hívek, hogy együtt ünnepelhessük a legszentebb áldozatot.

SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE 2014. KÖRIRAT III.

 

Nem emel föl már senki sem,
belenehezültem a sárba.
fogadj fiadnak, Istenem,
hogy ne legyek kegyetlen árva.

Ferenc pápa üzenete missziós vasárnapra

 img.phpKedves Testvérek!

Napjainkban még rengeteg olyan ember él a Földön, aki nem ismeri Jézus Krisztust. Éppen ezért sürgető feladat marad az ad gentes („nemzetekhez” szóló) misszió, amelyben az Egyház minden tagjának hivatása részt vállalni, hiszen az Egyház természeténél fogva missziós: az Egyház „kifelé megnyílva” született meg. A Missziós Világnap olyan kiemelt időpont, amikor a különféle földrészek hívei imával és a szolidaritás konkrét gesztusaival támogatják a fiatal helyi egyházakat a missziós területeken. Ez a kegyelem és öröm ünneplésének napja. A kegyelemé, hiszen a Szentlélek, akit az Atya küld el, bölcsességet és erőt ad azoknak, akik engedelmeskednek tevékenységének. Az örömé, mivel Jézus Krisztus, az Atya Fia, akit azért küldött, hogy evangelizálja a világot, támogatja és segíti missziós munkánkat. Éppen Jézus és misszionárius tanítványai örömével kapcsolatban szeretnék megosztani Veletek egy szentírási képet, amelyet Lukács evangéliumában találunk (vö. 10,21-23).

Nagysimonyi Búcsú

 

host=picasaweb.google.com&hl=hu&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F107688396439157902922%2Falbumid%2F6069295940150412625%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dhu                                 

Terménymegáldás Nagysimonyiban

 

host=picasaweb.google.com&hl=hu&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F107688396439157902922%2Falbumid%2F6064504010117681313%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3DhuRégi hagyomány felelevenítésére került sor 2014. szeptember 28-án, ugyanis Szentírás vasárnapján a Mennyei Atya áldását kértük terményeinkre, melyekkel a Jóisten – nem megfeledkezve lelkünk táplálása mellett, testünk táplálásáról – elhalmozott bennünket az év során.  Az ünnepléshez csatlakoztak fiatalok és idősek egyaránt, akik otthonról – nagy buzgósággal –, kosarakban magukkal hozták idei termésük egy részét – gyümölcsöket, zöldségeket – és a szentmise elején Balasi István plébános megáldotta azokat.

KÖRLEVÉL: A BÉKE AJÁNDÉKÁNAK RITUÁLIS KIFEJEZÉSÉRŐL SZENTMISÉBEN

 

KÖRLEVÉL
A BÉKE AJÁNDÉKÁNAK RITUÁLIS KIFEJEZÉSÉRŐL SZENTMISÉBEN 
1. „Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek”,1
az utolsó vacsorán egybegyűlt tanítványainak kínszenvedése előtt a béke ajándékát, hogy lelkükbe öntse azt az örömteli bizonyosságot, hogy állandóan velük marad. Feltámadása után az Úr beváltja ígéretét, amikor megjelenik a zsidóktól való félelmükben együtt tartózkodó tanítványok között és 
így köszönti őket: „Béke veletek!”.2
hozott a világba halálával és feltámadásával, olyan ajándék, amelyet a Feltámadott ma is felkínál az Eucharisztia megünneplésére egybegyűlt egyházának, hogy az aztán tanúságot tegyen róla a mindennapi életben.

Ministráns találkozó - 2014. szeptember 13. (szombat)

 

host=picasaweb.google.com&hl=hu&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F112619048563723254244%2Falbumid%2F6059606368114515921%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3DhuAz elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezték Zalaegerszegen a ministráns találkozót. Reggel 9-kor volt a regisztráció az iskolában. Közel 100 kis-és nagy ministráns vett részt rajta. Ennek a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium adott helyet. Az egyházmegye számos plébániájáról érkeztek gyereke: Vásárosmiske, Gérce, Káld, Jánosháza, Körmend, Kőszeg, Boba és Zalaegerszeg. Az általános iskola első osztályosától az egyetemista diákig minden korosztály jelen volt. Sok érdekes és jó program várt ránk. Először meghallgattuk a Rád találtam együttes ifjúsági énekeit. Volt köztük néhány ismerős dal is:  Jöjj,hívunk jöjj..., Áldjátok az Urat...

Meghívó

 

Meghívó

Az Ostffyasszonyfai Hadifogoly-temető és Hadisírgondozó Egyesület, Ostffyasszonyfa és Nagysimonyi Önkormányzata tisztelettel meghívja

2014. szeptember 19-én, pénteken délelőtt 10 órakor

a Hadfogoly-temetőben tartandó

A 100 ÉVE KIROBBANT ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN ELESETTEK ELŐTT TISZTELGŐ KEGYELETI MEGEMLÉKEZÉSRE, ÉRSEKI SZENTMISÉRE.

 

Elsőáldozás Sitkén 2014. június 15.

 host=picasaweb.google.com&hl=hu&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F112619048563723254244%2Falbumid%2F6048913338376488945%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dhu

Elsőáldozás: az →Oltáriszentség első alkalommal történő vétele. - 1. Alkalma: a latin szert-ban csak felnőttkeresztség esetén, a bizánci szert-ban mindig a keresztséggel és a→bérmálással együtt történik.

Dr. Saly László közösségi ház megszentelése

 

host=picasaweb.google.com&hl=hu&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F112619048563723254244%2Falbumid%2F6048888367046399313%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3DhuA ház névadója: Dr. Saly László (Kissitke, Vas vm., 1881. márc. 2.-Győr, 1958. szept. 14.): kanonok.

Plébániai Zarándoklat - Mariazell 2014

 

                                                                            host=picasaweb.google.com&hl=hu&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F107688396439157902922%2Falbumid%2F6038122649016314865%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dhu                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Háromrészes dokumentumfilm-sorozat, magyar felirattal. Öt hétköznapi ember spirituális útja egy angliai bencés apátságban. Mit tanultak ebből a szerzetesek?

 

http://www.youtube.com/embed/_cscUexIJcQ?rel=02005 májusában a BBC Two angliai tévétársaság elindított egy háromrészes sorozatot, amelyet a Londontól északra található Worth Abbey-ban forgattak (The Monastery). (1) Céljuk az volt, hogy nyomon kövessék öt laikus ember kalandját egy bencés kolostorban, és ez által választ kapjanak arra a kérdésre, hogy az 1500 éves ősi szerzetesi hagyomány tud-e bármit is adni a mai embereknek. A résztvevők azzal a reménnyel vágtak bele e kalandba, hogy megtudják a kolostorban eltöltött negyven nap alatt, van-e az életnek valami mélyebb értelme. Mind különböző élettörténettel érkeztek, és vállalták, hogy alkalmazkodnak a kolostori élethez, részt vesznek az imaéletben, tanulásban, elmélkedésben és a mindennapi munkában. (2)

Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Katolikus Egyház