Jó Pásztor Vasárnapja

Isteni Üdvözítőnk, Jézus Krisztus, aki egész megváltó művedet papjaidra bíztad, mint helyetteseidre,- felajánlom neked Szent Anyád keze által papjaid és papnövendékeid szent életéért a mai napom minden imádságát, munkáját és szenvedését.

Adj népednek valóban szent életű papokat, akiket lángra gyújtott isteni szereteted, és csak a te nagyobb dicsőségedet és a mi lelkünk üdvét keresik.

Szűz Mária, papok édesanyja és királynője, oltalmazz meg minden papot hivatásának veszedelme között, és a szegény eltévelyedetteket is vezesd vissza jóságos anyai kézzel isteni Fiadhoz. Amen.

Isteni Üdvözítőnk, Jézus Krisztus, aki egész megváltó művedet papjaidra bíztad, mint helyetteseidre,- felajánlom neked Szent Anyád keze által papjaid és papnövendékeid szent életéért a mai napom minden imádságát, munkáját és szenvedését.

Adj népednek valóban szent életű papokat, akiket lángra gyújtott isteni szereteted, és csak a te nagyobb dicsőségedet és a mi lelkünk üdvét keresik.

Szűz Mária, papok édesanyja és királynője, oltalmazz meg minden papot hivatásának veszedelme között, és a szegény eltévelyedetteket is vezesd vissza jóságos anyai kézzel isteni Fiadhoz. Amen.

Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Katolikus Egyház