Bécsben a kapucinusok templomában jártunk

nullA császári kripta (németül: Kaisergruft, de emlegetik kapucinus kripta, németül: Kapuzinergruft néven is) a kapucinusok bécsi temploma alatt található.

A kolostort magát 1618-ban alapították és 1632-ben szentelték fel. Bécs belvárosában a Neuer Markt téren, közel a Hofburg-hoz. 1633 óta ez a hagyományos temetkezési helye a Habsburg-családnak.

A kapucinusok temploma és benne a császári kripta Bécs egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága. Többek között 12 császárt és 18 császárnét temettek el itt. Legutóbb 2011-ben temettek, akkor Habsburg Ottót. A kriptában összesen 107 szarkofág és 5 szívurna található.

Dal a királyra.

Szent István utódja, magyarok királya,

Szálljon az egekből ezer áldás rája!

Lelkét megihlessék

Erő és bölcsesség;

Dicsőségét messze földön soká emlegessék!

Magyar szabadságnak légyen erős vára;

A világ becsűlje s hallgasson szavára;

Mit a népe érez,

Jusson el szivéhez,

Onnan szálljon, mint imádság, az ég Istenéhez.

Békét parancsoljon, s a ki nem fogadja,

Törje le az ellent villámló haragja.

Legyen hős oroszlán-

Majd, kegyelmet osztván,

Ne hervadjon szent fején el soha a borostyán!

Magyar lobogónkat emelje magasra,

Az egész világ azt ámúlva láthassa!

Hű nemzet imája

Hozzon áldást rája:

Soká éljen dicsőségben magyarok királya!

Kozma Andor

Versek Ferencz József 70. születésnapjára

Királyunk 70. születése napján

Hét tízet lépvén az Idő, nyaradat letarolta,

Őszbe csavarta fejed, meghasogatta szived.

S bár életfádat meghajlítá vihar és bú,

Nem tört meg derekad s áll ragyogó koronád.

Mondd: e kemény tusa közt mi erősített, mi

vigasztalt?

Angyalod, a szent hit s néped iránt a hűség.

Trónod elé gyűl most a magyar nép apraja-nagyja,

S Istent áldva, Király, életedért könyörög.

Sántha Károly. 

Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Katolikus Egyház