Házszentelés

Tiszteld Otthonod –Áld meg a Hajlékod!

20+C+M+B+17

„Christus Mansionem Benedicat!”

azaz: Krisztus áldja meg e hajlékot!

Január 6. Vízkereszt, a Házszentelés napja is, ami régi és szép szokás.

A Házszentelés, Isten keresése, a vele való találkozás. Eredete a napkeleti bölcsekhez kötődik. Gáspár, Menyhárt, Boldizsár megjelent Jézus jászolánál, és kifejezték imádatukat. A Házszentelés, azon áldások közé tartozik, amivel valami jót idézhetünk elő, mert akit vagy amit megáldunk, az az Áldás forrásává válik.

A ház-, illetve a lakásszenteléshez, annak megújításához, családon belüli elvégzéséhez segítségül hívd a tavaly kapott Házszentelés füzeted, vagy január 6-án állj az ajtód elé, gyújts meg egy gyertyát, mondj egy áldást az otthonodra és az ott élőkre, majd ród fel az ajtófélfádra 20-C+M+B-17

Mindenható Örök Isten! Irgalmasságodban a földet javaiddal töltöd be. Alázatosan kérlek ennek a háznak a lakói nevében és aki itt talál menedéket, méltóztassál megszentelni ezt a házat és lásd el javaiddal, áld meg Uram a kimeríthetetlen irgalmaddal mindazokat, akik itt laknak és add meg számunkra az ég bőségét és mindazt a földi gazdagságot, ami az élethez szükséges. Add meg,hogy teljesüljenek azok a kívánságok, amelyek méltányosak. Amint abban az időben megáldottad Ábrahám, Izsák és Jákob házát, ugyanúgy kérlek szolgád által méltóztassál megáldani ezt a házat is és megszentelni, hogy falai között vegyenek lakást a te szent angyalaid, hogy őrködjenek felette és védelmezzék ekként biztosítva védelmünket szeretetben, harmóniában és a boldogságban.

A mi Urunk Jézus Krisztus által és Szent János, az ő szolgája által kérlek. Ámen.

A Házszentelés egy nagyon szép és hasznos Áldás, a jel házunk ékessége. Legyen benne örömünk, ne feledjük, éljünk vele! Az Áldás áradjon ki a családokra és a benne élőkre, tartsa meg őket egészségben szeretetben, harmóniában és boldogságban!

Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Katolikus Egyház