„Családok összefogásával a jövőért”


http://www.youtube.com/v/vhl9ksWb8I8?version=3&hl=hu_HUA Plébániához tartozó községek lakói számára közösségépítő találkozót szerveztünk Káldon azzal a céllal, hogy a vidéki térségben élő családok felismerjék a családok közötti együttműködésben rejlő lehetőségeket. Rendezvényünkön több, mint 95 fő regisztrált és vett részt. mindannyian egységes kitűzőt kaptak.

A rendezvényt 14.00 órakor Balasi István plébános nyitotta meg, majd Pörge Judit intézményvezető meleg szavakkal köszöntötte a résztvevőket és a család szerepére, fontosságára hívta fel a figyelmet, méltatta az iskola szerepét a gyermekek nevelésében.

 

14.15-től    A Káldi Asszonykórus dalos köszöntőjével kezdődött a rendezvény. A gyermekekkel kiegészített kórus kórusműveket és népdalokat adott elő Vörös Krisztina vezetésével. Ezt követően Tuczainé Régvári Marietta a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Igazgatónője tartott előadást az Egyházmegyei Karitász tevékenységéről, társadalmi szerepvállalásáról, családokat segítő munkájáról. Elmondta, hogy a Karitász szervezetet az egyházmegyében Dr. Konkoly István megyéspüspök úr hozta létre 1990-ben.  Pénz, paripa és fegyver nélkül azonnal hozzáláttak a szeretetszolgálat megszervezéséhez, 1992-ben már 44 csoport működött az egyházmegye területén. A délszláv háború menekültjeit szállásadással, ruhákkal, élelmiszersegéllyel támogatták az egyházmegyében, de megszervezték a segélyek eljuttatását Zágrábba is a nővérekhez. Ugyancsak a ’90-es években indult szenvedélybetegekkel való törődés jegyében a Hársfa-ház, valamint a Szikla I. és Szikla II. a pszichiátriai betegeket gondozó központ is.

A szenvedély fogságában a családokból kiszakadt emberekkel foglalkoztak, megpróbálták őket visszavezetni a rendezett életvezetési helyzetbe, majd amikor ismét lábra álltak, munkahelyet, albérletet szereztek nekik. Később pedig igyekeztek mindent elkövetni, hogy visszataláljanak családjukhoz. Bemutatta a szenvedélybetegséghez vezető utat is, az alkohol, a drogok lélekölő hatásait, a családtól való elszakadás folyamatát.

A pszichiátriai betegek gondozásának felvállalásával a Karitász jelentős terhet vett magára a családban élő, de szellemileg sérült emberek nappi ellátásával, foglalkoztatásával, mentális segítésével. Ezek az emberek társaságot, elfoglaltságot, értelmes tevékenységet találnak itt, gyógyulásuk a rendszeres felügyelet miatt biztosítható, társadalmi beilleszkedésük erősíthető.

Az igazgatónő szólt a  család szerepéről, társadalmi szerepvállalásáról,   a 

                  gyermeknevelés, gyermekvállalás, munkavállalás témájáról is, bemutatta a Karitász családokat segítő  szolgáltatásait. Kifejtette a családi hagyományok ápolásának fontosságát, a társadalom népességmegtartó képességének védelmét, a stresszhelyzetek kezelését, a konfliktusok feloldásának módszereit. Az előadás végén személyiségfejlesztő foglalkozást tartott a szülőknek.

 

14.15-től a Családok bemutatkozása következett, a társadalmi kapcsolat és hálózatépítés, a családok együttműködésében rejlő lehetőségek  bemutatása révén.

 

14.15-től    kezdődtek a gyermekeknek a korosztályos gyermekprogramok, kézműves foglalkozások: koszorúkészítés, angyalka készítés csuhéból, hímzés, barkácsolás. Az iskola egyik tantermében gyereksarokor rendeztek be játékokkal, színezőkkel, a legkisebb elfoglaltságának megteremtésére. Fából esztergált medálokat készítettek az egyik asztalnál. A foglalkozásokat az iskola pedagógusai szervezték meg és bonyolították le.

 

 A Káldi Általános Iskolások által a család témájában készített rajzokból összeállított kiállítást a résztvevők megtekinthették a művelődési ház előterében.

 

16.15-től az Urban Dance West, sárvári hip-hop táncegyüttes műsorát láthatták a résztvevők. Előadásuk nagy sikert aratott a nézők körében.

 

16.45            A Káldon élő családokat segítő civil szervezetek bemutatása,           

                    kiállítások megnyitása következett – a Káldi  Általános Iskola  

                    előterében

 

17.00-től      „Együtt könnyebb” címmel  játékos foglalkozást, ügyességi vetélkedőt, akadályversenyt, célbadobást, labdajátékot szerveztünk gyermekeknek,  ill. a résztvevő családok számára.

 

18.00         A rendezvény gyertyagyújtással ért véget, majd a családok ajándékozásával a rendezvényt bezártuk.

Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Katolikus Egyház