A Magyar Bencés Kongregáció prézes-apátja, a Tihanyi Bencés Apátság elöljárója és közössége fájdalommal, de Isten akaratát elfogadva tudatja, hogy rendtársuk, GŐCZE JÓZSEF TIBOLD OSB

GOCZE-JOZSEF-TIBOLD-OSB2013. február 11-én elhunyt.

Temetése 2013. február 18-án, a tihanyi Apátsági Templomban du. 3 órakor bemutatott gyászmisét követően, a tihanyi temető bencés sírkertjében lesz.

Született: Nagysitke, 1927. aug. 4.

Beöltözött: 1947. augusztus 6.

Egyszerű fogadalmat tett: 1949. május 26.

Ünnepélyes fogadalmat tett: 1951. szeptember 8.

Pappá szentelték: 1952. június 27.

Tanulmányai: 1947–52: Szent Gellért Hittudományi Főiskola, Pannonhalma.

Munkakörei: 1952–55: segédlelkész Kéthelyen, 1955–56: segédlelkész Berzencén,

1956–57: segédlelkész Pacsán, 1957. márciustól szeptemberig lelkész Szentpéterúron, 1957–58: segédlelkész Attalán, 1958–65: lelkész Dadon, 1965. márciustól októberig segédlelkész Győrszigetben,

1965–79: lelkész, plébános Rétalapon, 1979–94: plébános Ravazdon. 1994–95: kisegítő lelkész Pannonhalmán, 1995 óta lelkész Tihanyban.

Tibold atya mindig közösségben szeretett volna élni. A szerzetesrendek feloszlatása következtében további tanulmányokra nem volt lehetősége. Az egyházmegyei lelkipásztori szolgálatban töltötte élete több évtizedét. Sitkére, szülőfalujára szívesen emlékezett. Legnagyobb öröme a rétalapi templom fel-építése volt. Miután rendi elöljárója nyugalomba helyezte, az alakuló tihanyi közösséghez csatlakozott. Hűséges és buzgó volt az Isten-szolgálatban. Szerette a fiatalabbakat, a fiatalabbak tisztelték őt. Szívesen gondozta kis kertjét és virágait. Lelkiismeretesen, buzgalommal végezte a lelkipásztori munkát, utolsó éveiben a balatonszőlősi hívek gondozását. Barátságos beszélgető társa volt munkatársainknak. Boldog volt, hogy 60 éves papi jubileumát megünnepelhette és találkozhatott régi híveivel. Súlyos betegség vett erőt rajta. Rövid ideig volt kórházban, majd tihanyi szobájában viselte csendes derűvel és megadással a betegség keresztjét. Közösségünket erősítette azzal, hogy ápolhattuk. Bár tudtuk, hogy az elhatalmasodó betegség úrrá lesz rajta, hirtelen halála mindannyiunkat váratlanul ért. Nyugodjék békében!

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: Én felüdítelek titeket!” (Mt 11,28)

Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Katolikus Egyház