Nagysimonyi


 host=picasaweb.google.com&hl=hu&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F107688396439157902922%2Falbumid%2F6082654888984503841%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dhu

 

 

 

 

 

 

 host=picasaweb.google.com&hl=hu&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F107688396439157902922%2Falbumid%2F6069295940150412625%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dhu

 

 

 

 

 

 

 

host=picasaweb.google.com&hl=hu&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F107688396439157902922%2Falbumid%2F6064504010117681313%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dhu

 

 

 

 

 

 

 

Szent András apostol templom

Cím: 9561 Nagysimonyi, Arany János utca 5.

Búcsú: október 2. vasárnapján

Nagysimonyi nevével először  egy 1237. évi oklevélben találkozunk. Pálos rendház volt itt.  Kazó István  (kapornoki apát, Vasvár – Szombathelyi nagyprépost, későbbi belgrádi püspök) 1698-ban leírja az újból felépített és régen már Szent András tiszteletére szentelt templomát, amely évtizedeken keresztül a hitújítók kezén volt. Végleg, 1732-ben került a katolikusok birtokába. A templom ősi voltát igazolja, az egyik legkorábbi, hazánkban talált bronz Korpusz is. A nagysimonyi templom mellett került elő földmunka során az aranyozott, türkizzománccal ékesített Keresztre feszített. A 13. század közepén öntött, vert és vésett Korpusz egyháztörténeti műemlék.

A község előbb önálló plébánia volt, de 1758-ban már Sitke filiája. 1948 és 1968 között újra önálló lelkészség lett, plébánosa Fehér János.

1968-tól 1987-ig a Kemenesmihályfai plébánia látja el a szolgálatot. Lelkipásztorok: Schneller János (1968 – 1978), Hábetler Ferenc (1978 – 1987), Marton István (1987 – 2007), Inzsöl Richárd (2007 – 2012),  Balasi István (2012 - ).

Az egyre növekvő paphiány miatt 1987-ben megszűnt a kemenesmihályfai plébánia, ezért Nagysimonyit Vásárosmiske plébániához csatolták. Jelenleg a Gércei Plébániához tartozik.

Nagysimonyiban a római katolikus templom 1777-ben épült barokk stílusban, Szent András apostol tiszteletére. A főoltár képe Szent Andrást ábrázolja a róla elnevezett András – kereszttel. A kép két oldalán magyar szentek láthatók: jobb oldalt: Szent István és Szent Margit, bal oldalt: Szent László és Szent Erzsébet. Említésre méltó a templom mellékoltára, a 4 evangélista szobrával, felül a Kálváriajelenet festménnyel, alul pedig egy üvegszekrényben Magyarok Nagyasszonya szoborral.

A templomban van Jézus szíve szobor, két Szűz Mária szobor, Szent Antal szobor.

A templomot 1912-ben restaurálták, 1948-ban és 1981-ben renoválták. 1988-ban új ablakok készültek és belsőleg újrafestették. 1997-ben a hívek áldozatos hozzájárulásával és a Püspökség támogatásával új cserépfedést és teljes külső felújítást kapott a templom. 1999-ben az Önkormányzat támogatásával megkezdődött az északi oldalon a terepszint rendezése, s ezzel a vízelvezetés kiépítése. Feladat a lábazat felújítása.   2012-ben fűtéskorszerűsítés, harangjavítás és orgona felújítás volt.

Szabó Szilvia Mária

Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Katolikus Egyház