HETI HIRDETÉSEINK A év, Évközi 3. vasárnap 2020. január 26.

2020. január 25. (szombat) 17:18

•    A 2020-es évre lehet miseszándékot íratni a templom sekrestyéjében.

HETI HIRDETÉSEINK A év, Évközi 2. vasárnap 2020. január 19.

2020. január 18. (szombat) 13:33

•    A 2020-es évre lehet miseszándékot íratni a templom sekrestyéjében. A Püspöki Kar rendelkezése értelmében a csendes szentmise 1.500 Ft, az orgonás 3.000 Ft.

HETI HIRDETÉSEINK Urunk megkeresztelkedése 2020. január 12.

2020. január 11. (szombat) 19:15

•    A 2020-es évre lehet miseszándékot íratni a templom sekrestyéjében. A Püspöki Kar rendelkezése értelmében a csendes szentmise 1.500 Ft, az orgonás 3.000 Ft.

HETI HIRDETÉSEINK A év, Vízkereszt 2020. január 5.

2020. január 4. (szombat) 10:52

•    A 2020-es évre lehet miseszándékot íratni a templom sekrestyéjében. A Püspöki Kar rendelkezése értelmében a csendes szentmise 1.500 Ft, az orgonás 3.000 Ft.

HETI HIRDETÉSEINK A év, A Szent Család 2019. december 29.

2019. december 29. (vasárnap) 7:55

•    Köszönjük a testvérek buzgóságát, amelyet az adventi időben és a karácsonyi ünnepeken tanúsítottak. Köszönjük a díszítéseket, a templomok takarítását, rendezését, a terítők, liturgikus ruhák mosását, rendben tartását és a karácsonyfa felajánlásokat. Hálásak vagyunk a liturgiában segítők szolgálatáért: a kántoroknak, az énekkarnak, a ministránsoknak, a felolvasóknak.

HETI HIRDETÉSEINK A év, Advent 4. vasárnapja 2019. december 22.

2019. december 21. (szombat) 11:15

  • December 23-án, hétfőn 16.00-kor a Panágia Kórus koncertje lesz a gércei templomban. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

HETI HIRDETÉSEINK A év, Advent 3. vasárnapja 2019. december 15.

2019. december 14. (szombat) 15:03

•     December 23-án, hétfőn 16.00-kor a Panágia Kórus koncertje lesz a gércei templomban. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

HETI HIRDETÉSEINK A év, Advent 2. vasárnapja 2019. december 8.

2019. december 7. (szombat) 14:24

•     Adventben a hétköznapi szentmisék, roráté misék reggel 6.00-kor kezdődnek! A roráté szentmisék előtt 30 perccel gyóntatás van. Advent, új kezdet, új egyházi év. Új elhatározás, szent várakozás gyullad a lelkünkben. Virrasztva és imádkozva készülünk Jézus megtestesülését ünnepelni. A katolikus egyházban advent első vasárnapjától karácsony első napjáig hajnalban mondott misét hívjuk roráténak. A misét a boldogságos szűz Mária tiszteletére és a Messiás eljövetele utáni vágy kifejezésének szellemében tartjuk. A rorátét Angyali misének is szokták nevezni, részint, mert az Úrangyala imádság nyilvános elmondásával fejezzük be, részint, mert Máriának az arkangyal által való köszöntését foglalja magában.

HETI HIRDETÉSEINK A év, Advent 1. vasárnapja 2019. december 1.

2019. november 30. (szombat) 19:09

•     Adventben a hétköznapi szentmisék, rorate misék reggel 6.00-kor kezdődnek! A rorate szentmisék előtt 30 perccel gyóntatás van. Advent, új kezdet, új egyházi év. Új elhatározás, szent várakozás gyullad a lelkünkben. Virrasztva és imádkozva készülünk Jézus megtestesülését ünnepelni. A katolikus egyházban advent első vasárnapjától karácsony első napjáig hajnalban mondott misét hívjuk roráténak. A misét a boldogságos szűz Mária tiszteletére és a Messiás eljövetele utáni vágy kifejezésének szellemében tartjuk. A rorátét Angyali misének is szokták nevezni, részint, mert az Úrangyala imádság nyilvános elmondásával fejezzük be, részint, mert Máriának az arkangyal által való köszöntését foglalja magában.

HETI HIRDETÉSEINK C év, Krisztus, a mindenség királya 2019. november 24.

2019. november 23. (szombat) 13:27

•    Krisztus Király vasárnapjával véget ér az egyházi év. Következő hétvégén advent első vasárnapja lesz. A családok adventi koszorújának ünnepélyes megáldása, és az első gyertya meggyújtása lesz ez alkalomból templomainkban. A családok, ha magukkal hozzák az otthoni adventi koszorújukat, akkor azokat is megáldjuk.

HETI HIRDETÉSEINK C év, Évközi 33. vasárnap 2019. november 17.

2019. november 16. (szombat) 15:15

•    Ezen a hétvégén, november 17-én Szent Erzsébet napjához kötődően Karitász javára perselygyűjtést tartunk. Isten fizesse meg nagylelkűségüket!

HETI HIRDETÉSEINK C év, Évközi 31. vasárnap 2019. november 3.

2019. október 31. (csütörtök) 15:54

•    Egyházunk halottak hetében teljes búcsút engedélyez, melyet felajánlhatunk a megholtakért. Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és imádkozik a megholtakért, november 1-8. között mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára (Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség).

HETI HIRDETÉSEINK C év, Évközi 30. vasárnap 2019. október 27.

2019. október 26. (szombat) 13:01

•    Október a Rózsafüzér Királynőjének, Boldogságos Szűzanyának van szentelve. Imádkozzuk a rózsafüzért. Buzdítunk mindenkit, hogy ebbe a Máriás imádságba, - amely Krisztusra mutat, az Ő titkain keresztül -, kapcsolódjunk be minél többen.

HETI HIRDETÉSEINK C év, Évközi 29. vasárnap 2019. október 20.

2019. október 19. (szombat) 20:16

•    Ma missziós vasárnap van. Perselyadományunkat jó szívvel adjuk a missziók javára, támogatva a hithirdetés munkáját.

HETI HIRDETÉSEINK C év, Évközi 28. vasárnap 2019. október 13.

2019. október 12. (szombat) 15:02

•    Október hónapján, amely Rózsafüzér Királynőjének, Boldogságos Szűzanyának van szentelve, jó lenne, ha templomunkban minden szentmise előtt imádkoznák a közösségek a rózsafüzért. Buzdítunk mindenkit, hogy ebbe a Máriás imádságba, - amely Krisztusra mutat, az Ő titkain keresztül -, kapcsolódjunk be minél többen október folyamán.

HETI HIRDETÉSEINK C év, Évközi 27. vasárnap 2019. október 6.

2019. október 5. (szombat) 9:40

•    A mai vasárnapi szentmiséken Szent Mihály ünnepéhez kapcsolódva hálát adunk a betakarított terményekért.

HETI HIRDETÉSEINK C év, Évközi 26. vasárnap 2019. szeptember 29.

2019. szeptember 28. (szombat) 12:38

•    Ma Szentírás vasárnapja van. Templomainkban kiemelt helyre helyezzük a Szentírást, hogy a hívek tiszteleghessenek előtte. Buzgón olvassuk a Szentírást! Fontos, hogy napról napra kézbe vegyük, olvassuk, keressük, mit üzen számunka Jézus.

HETI HIRDETÉSEINK C év, Évközi 25. vasárnap 2019. szeptember 22.

2019. szeptember 20. (péntek) 10:35

•    Szeretném megköszönni mindazok támogatását, akik bármilyen formában is segítették a gércei templom és plébániaház felújítását. Nagy öröm látni a közösségi épületek megszépülését, de még nagyobb öröm lenne ha közösségeink is tudnának megujúlni, ha mindenki fontosnak tartaná a templomot az isten házát.

HETI HIRDETÉSEINK C év, Évközi 24. vasárnap 2019. szeptember 15.

2019. szeptember 20. (péntek) 10:29

•    Még lehet templomunk sekrestyéjében miseszándékot íratni. Szeretettel buzdítom híveinket a szándékok felajánlására, mivel minden héten van szentmise templomainkban, különösképpen éljünk vele!

HETI HIRDETÉSEINK C év, Évközi 23. vasárnap 2019. szeptember 8.

2019. szeptember 7. (szombat) 11:55

•    Még lehet templomunk sekrestyéjében miseszándékot íratni. Szeretettel buzdítom híveinket a szándékok felajánlására, mivel minden héten van szentmise templomainkban, különösképpen éljünk vele!

Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Kurír