Nagyböjt 4-5. vasárnapja 2020. március 22-29

2020. március 31. (kedd) 16:08

Kedves Testvérek! Mindannyian tudjuk, hogy milyen törékeny az életünk. Most a járványveszély idején ez különösképpen tudatosul bennünk. Amikor olyan megpróbáltatások ének bennünket, amelyek ellen a magunk erejéből nem tudunk védekezni, átéljük, hogy mindig Isten kezében van az életünk. Ez a nagy hit és bizalom legyen ott életünkben. Imádságunk most még buzgóbban szálljon a Szentháromságos Egy Istenhez. Adja meg az Úr, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Kérjük a Boldogságos Szűzanyát, a Betegek Gyógyítóját, hogy anyai oltalmával és közbenjárásával segítsen a megpróbáltatás óráiban.

HETI HIRDETÉSEINK A év, Nagyböjt 3. vasárnapja 2020. március 15.

2020. március 14. (szombat) 8:47

•    A Magyar Püspöki Konferencia Intézkedéseket helyezett kilátásba a járvány megelőzése érdekében. A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak. Templomainkat nem zárjuk be, mégis felelősen és körültekintően kell eljárni. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Különösen is figyeljünk idősebb embertársainkra. A közszolgálati televízió igen örvendetes módon már a most következő vasárnapon szentmisét közvetít azok számára, akik koruk, egészségi állapotuk vagy más komoly okból nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek. A jelenlegi helyzetben is érvényesek a Katolikus Egyház Katekizmusában (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal egyénileg vagy a családban.

Felelősséggel és körültekintéssel a járvány idején – 2020. március 13., péntek

2020. március 13. (péntek) 11:39

A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak. Templomainkat nem zárjuk be, mégis felelősen és körültekintően kell eljárni. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Különösen is figyeljünk idősebb embertársainkra.

HETI HIRDETÉSEINK A év, Nagyböjt 2. vasárnapja 2020. március 8.

2020. március 7. (szombat) 8:23

•    A Magyar Püspöki Konferencia Intézkedéseket helyezett kilátásba a járvány megelőzése érdekében. Bővebb információ a templom faliújságán található.

Intézkedések járvány megelőzése érdekében

2020. március 5. (csütörtök) 18:07

Intézkedések

HETI HIRDETÉSEINK A év, Nagyböjt 1. vasárnapja 2020. március 1.

2020. február 29. (szombat) 10:29

•    A böjti fegyelemről: Nagyböjt péntekjein kötelező hústilalom van a 14 éven felüli krisztushívőknek. A hústilalom alól felmentésük van azoknak, akik nem saját asztaluknál étkeznek, de azok kötelesek jócselekedettel, imával vagy más önmegtagadással helyettesíteni.

HETI HIRDETÉSEINK A év, Évközi 7. vasárnap 2020. február 23.

2020. február 22. (szombat) 10:32

•    Ezen a hétvégén a perselyadományokat a katolikus iskolák javára gyűjtjük!

HETI HIRDETÉSEINK A év, Évközi 6. vasárnap 2020. február 16.

2020. február 15. (szombat) 13:40

•    A jövő vasárnapi perselyadományokat a katolikus iskolák javára gyűjtjük!

HETI HIRDETÉSEINK A év, Évközi 5. vasárnap 2020. február 9.

2020. február 8. (szombat) 13:46

•    Mai vasárnap a szentmise végén Balázs áldásban részesülhetnek a hívek.

HETI HIRDETÉSEINK A év, Évközi 4. vasárnap 2020. február 2.

2020. február 1. (szombat) 12:50

•    Ma van Urunk Bemutatásának ünnepe (Gyertyaszentelő Boldogasszony) Mária és József megtesznek mindent, amit a törvény előír. Bemutatják elsőszülött gyermeküket az Istennek. Simeon és Anna felismerik az Isten küldöttét a gyermekben. A megszentelt gyertyák Jézusra, a világ világosságára mutatnak rá. Legyen egész évünk során világosságunk Jézus, kövessük szavát, éljük meg szeretetét.

HETI HIRDETÉSEINK A év, Évközi 3. vasárnap 2020. január 26.

2020. január 25. (szombat) 17:18

•    A 2020-es évre lehet miseszándékot íratni a templom sekrestyéjében.

HETI HIRDETÉSEINK A év, Évközi 2. vasárnap 2020. január 19.

2020. január 18. (szombat) 13:33

•    A 2020-es évre lehet miseszándékot íratni a templom sekrestyéjében. A Püspöki Kar rendelkezése értelmében a csendes szentmise 1.500 Ft, az orgonás 3.000 Ft.

HETI HIRDETÉSEINK Urunk megkeresztelkedése 2020. január 12.

2020. január 11. (szombat) 19:15

•    A 2020-es évre lehet miseszándékot íratni a templom sekrestyéjében. A Püspöki Kar rendelkezése értelmében a csendes szentmise 1.500 Ft, az orgonás 3.000 Ft.

HETI HIRDETÉSEINK A év, Vízkereszt 2020. január 5.

2020. január 4. (szombat) 10:52

•    A 2020-es évre lehet miseszándékot íratni a templom sekrestyéjében. A Püspöki Kar rendelkezése értelmében a csendes szentmise 1.500 Ft, az orgonás 3.000 Ft.

HETI HIRDETÉSEINK A év, A Szent Család 2019. december 29.

2019. december 29. (vasárnap) 7:55

•    Köszönjük a testvérek buzgóságát, amelyet az adventi időben és a karácsonyi ünnepeken tanúsítottak. Köszönjük a díszítéseket, a templomok takarítását, rendezését, a terítők, liturgikus ruhák mosását, rendben tartását és a karácsonyfa felajánlásokat. Hálásak vagyunk a liturgiában segítők szolgálatáért: a kántoroknak, az énekkarnak, a ministránsoknak, a felolvasóknak.

HETI HIRDETÉSEINK A év, Advent 4. vasárnapja 2019. december 22.

2019. december 21. (szombat) 11:15

  • December 23-án, hétfőn 16.00-kor a Panágia Kórus koncertje lesz a gércei templomban. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

HETI HIRDETÉSEINK A év, Advent 3. vasárnapja 2019. december 15.

2019. december 14. (szombat) 15:03

•     December 23-án, hétfőn 16.00-kor a Panágia Kórus koncertje lesz a gércei templomban. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

HETI HIRDETÉSEINK A év, Advent 2. vasárnapja 2019. december 8.

2019. december 7. (szombat) 14:24

•     Adventben a hétköznapi szentmisék, roráté misék reggel 6.00-kor kezdődnek! A roráté szentmisék előtt 30 perccel gyóntatás van. Advent, új kezdet, új egyházi év. Új elhatározás, szent várakozás gyullad a lelkünkben. Virrasztva és imádkozva készülünk Jézus megtestesülését ünnepelni. A katolikus egyházban advent első vasárnapjától karácsony első napjáig hajnalban mondott misét hívjuk roráténak. A misét a boldogságos szűz Mária tiszteletére és a Messiás eljövetele utáni vágy kifejezésének szellemében tartjuk. A rorátét Angyali misének is szokták nevezni, részint, mert az Úrangyala imádság nyilvános elmondásával fejezzük be, részint, mert Máriának az arkangyal által való köszöntését foglalja magában.

HETI HIRDETÉSEINK A év, Advent 1. vasárnapja 2019. december 1.

2019. november 30. (szombat) 19:09

•     Adventben a hétköznapi szentmisék, rorate misék reggel 6.00-kor kezdődnek! A rorate szentmisék előtt 30 perccel gyóntatás van. Advent, új kezdet, új egyházi év. Új elhatározás, szent várakozás gyullad a lelkünkben. Virrasztva és imádkozva készülünk Jézus megtestesülését ünnepelni. A katolikus egyházban advent első vasárnapjától karácsony első napjáig hajnalban mondott misét hívjuk roráténak. A misét a boldogságos szűz Mária tiszteletére és a Messiás eljövetele utáni vágy kifejezésének szellemében tartjuk. A rorátét Angyali misének is szokták nevezni, részint, mert az Úrangyala imádság nyilvános elmondásával fejezzük be, részint, mert Máriának az arkangyal által való köszöntését foglalja magában.

HETI HIRDETÉSEINK C év, Krisztus, a mindenség királya 2019. november 24.

2019. november 23. (szombat) 13:27

•    Krisztus Király vasárnapjával véget ér az egyházi év. Következő hétvégén advent első vasárnapja lesz. A családok adventi koszorújának ünnepélyes megáldása, és az első gyertya meggyújtása lesz ez alkalomból templomainkban. A családok, ha magukkal hozzák az otthoni adventi koszorújukat, akkor azokat is megáldjuk.

Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Katolikus Egyház