HETI HIRDETÉSEINK Urunk megkeresztelkedése 2020. január 12.

2020. január 11. (szombat) 19:15

•    A 2020-es évre lehet miseszándékot íratni a templom sekrestyéjében. A Püspöki Kar rendelkezése értelmében a csendes szentmise 1.500 Ft, az orgonás 3.000 Ft.

•    A doni áttörés 77. évfordulójának alkalmából imáinkban emlékezzünk meg hőseinkről.

•    Tájékoztatjuk,a híveket, hogy hivatalosan a Püspöki Kar által meghatározott egyházi hozzájárulás: a havi jövedelem 0,5%-a×12 hó egy évre. Az egyházi adó ajánlott minimális összege személyenként: 4.000 forint/fő. Ebből a befizetett összegből tartjuk fent a templomot és a plébániát. Befizetni lehet az egyházközségekben erre kijelölt személyeknél, vagy a kitett sárga csekken - a közleménybe "egyházi hozzájárulás" - tegyék meg! Befizetését lelkiismeretére bízva; előre is köszönjük.

•    Nagy tisztelettel és szeretettel kérem a felnőtt Testvéreket, hogy mindent tegyenek meg azért, hogy gyermekeik és unokáik vallásos szellemben nevelődjenek. Ennek alapfeltétele, hogy minden vasárnap lelkiismeretesen a család lehetőleg együtt vegyen részt a szentmisén. Bűnös hanyagságot nem tudok elfogadni senkitől! Ne legyünk hűtlenek és megbízhatatlanok.

•    A Plébániánk két alapítványnak a munkavállaló híveink részére lehetősége lesz a 2020-as évben a 2019. évi adó 1%-ának felajánlására. Kérjük támogatóinkat, hogy az adóbevallásuk során – lehetőségeikhez mérten – adójuk 1 %-ával az alapítványunkat támogatni szíveskedjenek.

Batthyány József Katolikus Alapítvány adószáma: 18876866-1-18.

Patrona Regni-Hungariae Alapítvány adószáma:18627002-1-18 Köszönjük!

•    A plébánia elérhetősége: 95/476-120     www.gerceiplebania.hu

Hivatali nyitva tartás: hétfő-kedd 8.00-12.00-ig, szerdán nincs hivatal, csütörtök-péntek 12.00-16.00-ig. (fontos ügyintézés előtt telefonos egyeztetés szükséges)

Facebook oldal: www.facebook.com/GerceiPlebania

GÉRCE

Január 19-én, vasárnap 8.30-kor szentmise lesz.

SITKE

Január 17-én, pénteken 10.30-kor gyászmise lesz.

Január 19-én, vasárnap 10.00-kor szentmise lesz.

NAGYSIMONYI

Január 19-én, vasárnap 16.00-kor szentmise lesz.

VÁSÁROSMISKE

Január 14-én, kedden 16.00-kor szentmise lesz.

Január 19-én, vasárnap 13.00-kor szentmise lesz.

KÁLD

Január 16-án, csütörtökön 16.00-kor szentmise lesz.

Január 19-én, vasárnap 11.30-kor szentmise lesz.

EGYHÁZASHETYE

Január 18-án, szombaton 16.00-kor szentmise lesz.

Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Kurír