Rózsafüzér Társulat

Rózsafüzér Társulat: a legelterjedtebb testvérület (→confraternitas) az egész Egyházban. - Alapítójának Szt Domonkost tartják, aki 1211: Toulouse-ban szervezte meg az első ~nak tekinthető társulatot. 1255: Mantovában, 1258: Paviában és Perugiában, 1288: Orvietóban létezett Congregatio Societatis B. M. Virginis et S. Dominici nevű társulat, s vsz. mind ~ volt. Az első társulatot, mely biztosan ~, 1470: Douaiban (Fro.) Alanus de Rupe alapította. - Célja tagjainak a →rózsafüzér imádkozásával való megszentelése. A tagok a ker. testvériség jegyében egyformán részesednek a ~ lelki javaiból. A ~ szervezési jogát III. Gyula és V. Sixtus a domonkos r. generálisára ruházta, aki pléb-kon a mpp. beleegyezésével állíthatott új ~okat. Helységenként rendszerint csak egyet alapítottak. Tagja lehet minden kat. ker., a felvétel a tagkv-be való beírással történik. A tagok vállalják, hogy hetenként egyszer elimádkozzák a 15 tizedes rózsafüzért. - Mo-on főleg az Élő Rózsafüzér társulat terjedt el. Főtestvérület 15 helyen volt. A ~ok központja Bpen, a XIV. Szt Domonkos u. 3. alatt volt, lapjai 1885-94: A Legszentebb Rózsafüzér Királynéja, 1909-44: a Rózsafüzér Királynéja, 1947-48: Rózsafüzér Társulatok Értesítője. - Kiadványai: Bőle Kornél: Rózsafüzér Királynéja. Imakv. - Rózsafüzér a pap kezében. Szerk. ford. és vál. Marton Béla. Bp., 1942. - Marton Bernát: Szűz Mária dicsérete a Rózsafüzérben. - Rózsafüzér Képes Naptára. - A ~tól különbözik az →Örökös Rózsafüzér és az →Élő Rózsafüzér, mert ezek nem testvérületek.  **  

Jáky Ferenc: Szent Rózsafüzérek könyve. Bp., 1880:94. - Kirchenlexikon 1883. X:1280. -Az „Élő Rózsafüzér”. Szabadka, 1926.(?) - Ájtatossági és szabálykv. a hajdúdorog-egyhm. g.k. élőrózsafüzér imatársulatok tagjai részére. Vác, 1938. - Mihalovics1942:261. - Juhász 1944:161.

Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Kurír