Járványügyi előírás a Szombathelyi Egyházmegyében

Kedves Paptestvérek!

A járvány erősödése és az új állami rendeletek miatt kérem, hogy a vasárnapi szentmisék végén minden templomban olvassuk fel ezt a hirdetést:

Mivel egyre több a megbetegedés, ezért szükséges, hogy még fokozottabban figyeljünk a fertőzés veszélyének csökkentésére. Nyomatékosan kérjük, hogy a templomban mindenki viselje a maszkot, (kivéve természetesen a miséző papot, a kántort és a felolvasókat). Ha valaki a betegség jeleit érzi magán, ne jöjjön el addig a templomba, amíg ezek el nem múlnak. Továbbra is imádkozzunk a betegekért, az orvosokért és az ápolókért, és segítsük azokat, akik a járvány miatt súlyos anyagi gondokkal küzdenek.

Kérem a paptestvéreket, hogy idén a járvány fokozódása miatt ne szervezzünk pásztorjátékot. Helyette lehetséges valamely szabadtéri Betlehemes, vagy a templomban egy rövid műsor (versek, énekek), aminek előkészítése közös próbákat nem igényel, vagy esetleg egy régebbi pásztorjáték levetítése a templomban (akár több turnusban).

Kérem továbbá, hogy fokozottan ügyeljünk a következőkre:

1. Tartsuk be maradéktalanul az állami rendelkezéseket.

2. Továbbra is érvényben marad az a korábban kiadott rendelkezés, amely szerint a szenteltvíztartók a templomokban maradjanak üresek. A liturgikus szabályok megtartásával szabad a szentmise kezdetén szenteltvízhintést tartani.

3. A szentáldozás továbbra is kézbe történjen.

3. A templomban kötelező a maszk viselése. Kivételt képez a celebráns, a kántor és a felolvasó.

4. Érkezéskor kérjük a Testvéreket, hogy szíveskedjenek a kezüket fertőtleníteni!

5. A szentmise előtt az ostyák előkészítésénél a sekrestyés számára, valamint áldoztatás előtt az áldoztatók számára kötelező a kézfertőtlenítés.

6. A vasárnapi szentmiselátogatás alól az egyház általános irányelvei szerint fel van mentve mindaz, aki valamilyen egészségügyi okból nem tud részt venni. Így a járvány idején nem kötelesek a vasárnapi Szentmisén részt venni az idősek és a krónikus betegségekkel küzdők, az egészségügyben, illetve szociális területen dolgozók, illetve mindazok, akik munkájuk kapcsán fokozottan ki vannak téve a járványveszélynek. Kérem azonban őket, hogy kapcsolódjanak be az élő szentmise-közvetítésekbe az internet, a televízió vagy a rádió segítségével.

7. Az adventi és a karácsonyi programok kapcsán tanúsítsuk nagy mértékletességet! Elsődleges szempont legyen a ránk bízottak biztonsága.

8. Hittanórákon a hittantanár vagy lelkipásztor ugyanazokat az előírásokat tartsa be (pl. a maszkviselést illetően), amit az iskola a többi tanórán előír.

Égi Édesanyánknak, a Betegek Gyógyítójának és egyházmegyénk szentjeinek oltalmába ajánlom egyházmegyénket: a lelkipásztorokat, a hívőket, a betegeket és az egészségügyben dolgozókat!

+ János püspök

Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Kurír